Agni Mandala

Fundacja Terapia Homa

Misją Fundacji jest nauczanie Agnihotry i Terapii Homa, edukacja w dziedzinie zrównoważonego życia i głębokiej ekologii oraz stosowanie technik służących poprawie środowiska i jakości powietrza, gleby, wody i zdrowia wszystkich żywych organizmów. Ponadto fundacja ma dostarczać alternatywnych wzorców, według których można budować zrównoważone ekowioski Homa i opracowywać sposoby życia w harmonii z naszym naturalnym środowiskiem.

CELE FUNDACJI TERAPIA HOMA

Celem statutowej działalności Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności oświatowej, edukacyjnej, naukowej, upowszechniającej ekologiczne uprawy ziemi, ochronę środowiska naturalnego, medycynę niekonwencjonalną, psychologię i pedagogikę alternatywną.

Celami Fundacji są również:

  • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
  • ochrona i promocja zdrowia w tym w szczególności medycyna niekonwencjonalna, psychologia i pedagogika alternatywna,
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • ekologia, ochrona środowiska i zwierząt,
  • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Założona w 1992 roku, nasza fundacja jest ekologiczno – edukacyjną organizacją non-profit, której siedziba znajduje się Beskidzie Makowskim. Działalność Fundacji dedykowana jest edukacji i pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez wedyjską i współczesną naukę. Fundacja jest otwartą organizacją wspierająca uniwersalne wartości. Jej programy edukacyjne są dostępne dla wszystkich bez względu na przekonania, rasę czy płeć. Oferuje zainteresowanym edukację prostymi, ale wszechstronnymi technikami, które działają w harmonii z Naturą.

Wspierając Fundację Terapii Homa, pomagasz stworzyć lepszy świat, w którym każda osoba, rodzina lub grupa może pomóc w uzdrowieniu warunków ekologicznych naszej planety, z korzyścią dla zdrowia roślin, zwierząt i ludzi.

Terapii Homa oferuje praktyczne rozwiązania dla zanieczyszczonego środowiska, z którym boryka się nasza planeta – niezależnie od tego, czy chodzi o zanieczyszczenie powietrza, gleby czy wody. Wiele eksperymentów naukowych dowiodło skuteczności tej nauki, a jej piękno polega na tym, że jest łatwa do nauczenia. Oznacza to, że każdy może wziąć odpowiedzialność za zdrowie środowiska na głębokim i satysfakcjonującym poziomie.

Agnihotra with people

Na większą skalę można również realizować takie projekty jak: oczyszczanie i regeneracja różnych ekosystemów, w tym zanieczyszczone źródła wody, zniszczone przez choroby lasy oraz gospodarstwa rolne.

Fundacja uczy również Agnihotry jako metody przeznaczonej dla osób jak i rodzin dla poprawy ich zdrowia i jakości życia. Tysiące ludzi na całym świecie doświadczyło zmiany w życiu dzięki pozytywnemu wpływowi Agnihotry i Terapii Homa na ich samopoczucie fizyczne, psychiczne, emocjonalne i duchowe.

Wiele osób w Polsce i na całym świecie mieszka na obszarach, gdzie jakość powietrza wielokrotnie przekracza zalecane limity WHO. Szacuje się, że zanieczyszczenie powietrza powoduje 7 milionów przedwczesnych zgonów na całym świecie, a zły stan zdrowia często prowadzi do stresu i utraty pracy. Codzienne wykonywanie Agnihotry tworzy w domu uzdrawiającą atmosferę, która neutralizuje zanieczyszczenia, uspokaja umysł i oczyszcza ciało, prowadząc do szczęśliwszego, zdrowszego i bardziej produktywnego życia.

Wszyscy, którzy nauczą się prawidłowego sposobu wykonywania Agnihotry, mają również do dyspozycji uzdrawiający popiół Agnihotry, z którego można przygotować proste preparaty ajurwedyjskie. Te skuteczne środki można wykonać w domu, aby wzmocnić układ odpornościowy, leczyć powszechne dolegliwości i chronić organizm przed szkodliwym działaniem środowiska. Udowodniono również, że popiół z Agnihotry neutralizuje radioaktywność.

herbal workshop

Fundacja oferuje edukację i praktyczne zajęcia w zakresie ekologicznego Ogrodnictwa Homa, które można zastosować we własnym małym ogrodzie lub na większą skalę, taką jak ogród społeczny lub na gospodarstwie. Fundacja może zainstalować punkt rezonansowy, aby zwiększyć efekty Terapii Homa na większym obszarze uprawnym, a tym samym zregenerować martwą glebę, która została zniszczona przez konwencjonalne praktyki agrochemiczne.

Metody Ekologicznego Rolnictwa Homa mogą znacznie przyspieszyć regenerację gleby na gospodarstwach przechodzących z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną. Wielorakie zastosowanie Terapii Homa sprawia, że jest ona idealnym narzędziem do tworzenia zrównoważonych i odnoszących sukcesy rozwijających się społeczności. Dlatego jednym z głównych projektów Fundacji jest ciągły rozwój Ekowioski Bhrugu Aranya. Wdrażane są tutaj wszystkie praktyki i korzyści płynące z Terapii Homa:

Agnihotra

Codzienna praktyka Agnihotry oraz dodatkowe ajurwedyjskie ognie tworzą uzdrawiającą atmosferę, która wspiera zdrowie społeczności.

Naturalne preparaty lecznicze

Tworzenie prostych, a jednocześnie skutecznych domowych medykamentów na powszechne dolegliwości na bazie popiołu z Agnihotry.

Ekologiczne ogrodnictwo i Rolnictwo Homa

Uprawa pożywnych zdrowych, ekologicznych roślin w wolnym od zanieczyszczeń środowisku w harmonii z naturą.

Hodowla zwierząt

Praktyka Ahimsy (niestosowania przemocy) sprawia, że krowy oraz inne zwierzęta na gospodarstwie, żyją pełnią życia, bez strachu do późnej starości.

Pszczelarstwo Homa

Terapia Homa zapewnienie oczyszczonego środowiska, w którym pszczoły miodne mogą się rozwijać.

Psychoterapia Homa

Praktyka Agnihotry uspokaja umysł i układ nerwowy oraz wzmacnia pozytywne wzorce myślowe. Wszystko to ma wpływ na zdrowszą komunikację i interakcje społeczne, wspiera również twórczą ekspresję.

Wszyscy członkowie Fundacji uczestniczą w praktykach Agnihotry i Terapii Homa, które odgrywają kluczową rolę w tworzeniu wzorcowej społeczności, w której spotykają się ekologia i duchowość. Goście regularnie odwiedzają fundację, aby nauczyć się Agnihotry i czerpać inspirację z doświadczenia społeczności farmy Homa.

Międzynarodowy Edukacyjno-Ekologiczny Ośrodek 

Głównym projektem Fundacji jest budowa ośrodka edukacyjno ekologicznego – Centrum Światła. Powstaje na terenie Fundacji, aby lepiej służyć rosnącej liczbie osób pragnących przyjechać i uczyć się od nas. Centrum budowane jest głównie z gliny, słomy i drewna. Będzie to bardzo potrzebna przestrzeń, w której nauczyciele, uzdrowiciele, artyści, poszukiwacze i pionierzy będą mogli dzielić się swoimi darami dla ludzkości i naszej planety. Miejsce, w którym ludzie otrzymają wsparcie dla swojej osobistej transformacji, w czasie wielkiej globalnej transformacji. Centrum jest w dużej mierze finansowane z darowizn.

Każdy rozpalony ogień Agnihotry przyciąga wielkie światło, podnosząc świadomość planety. Naszą wizją jest, aby Centrum Światła stało się latarnią przyciągającą wszystkich tych, którzy chcą stworzyć lepszy świat. W ten sposób może nastąpić głęboka zmiana i aby to zrobić, potrzebujemy Waszego wsparcia.

Skip to content