Historia Fundacji

beginnings - Parvati &Jarek

Jarek Bizberg i Fran Rosen-Bizberg w Wysokiej 1995

Joga i Medytacja warsztat

Fran prowadzi zajęcia Joga i Medytacja dla dzieci

Maria w ogrodzie Homa

Maria Kalisz-Komorowska, Dachów 1997

Maria na warsztatach Jogi i Medytacji

Warsztat Jogi i Medytacji dla dzieci w Dachowie

Fran, Jarek & Ulrich

Fran Rosen-Bizberg, Jarosław Bizberg i Ulrich Berk, Wysoka 2000

Fundacja „Terapia Homa” została założona w roku 1992 i od 31 lat nieprzerwanie prowadzi  swoją działalność. Początkowo fundacja przyjęła nazwę „Agnihotra”. Później nazwa ta została zmieniona na obecną i poszerzono zakres działalności Fundacji.

W 1992 roku  Fundacja  założyła gospodarstwo ekologiczne Homa w Dachowie (woj lubuskie). Było ono prowadzone przez członków fundacji,  z pomocą licznych wolontariuszy. Tam odbywały się pierwsze warsztaty z ekologicznego ogrodnictwa, hortiterapii i sylwoterapii . 

W 1993 roku  na zaproszenie Fundacji przyjechała do Polski Fran Rosen-Bizberg z USA, aby przeprowadzić serię warsztatów dla nauczycieli z jogi i medytacji dla dzieci. Wspólnie  z prezydentem Fundacji Jarosławem Bizbergiem odwiedziła ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz ośrodki metodyczne, rehabilitacyjne w wielu miastach Polski, aby przeprowadzić warsztaty dla nauczycieli – “Joga i Medytacja dla Dzieci”. 

W tym czasie Fundacja wydała książkę „Joga i medytacja dla dzieci” oraz zrealizowała program certyfikacji nauczycieli z technik redukcji stresu, w którym uczestniczyli nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy pracujący z dziećmi oraz zainteresowani rodzice. Te innowacyjne warsztaty były relacjonowane w telewizji, radiu i prasie. 

W latach 1994-1999  Fundacja kontynuowała zajęcia dla dzieci i młodzieży w ekologicznym gospodarstwie w Dachowie. Prowadziła je współzałożycielka Fundacji mgr  psychologii – Maria Kalisz-Komorowska. Były to tygodniowe obozy letnie i zimowe.  Codzienny harmonogram obejmował  zajęcia z jogi, medytacji, nauczanie na łonie natury, zajęcia z arteterapii. z ogrodnictwa i wspólną zabawę. Dzieci miały smaczne i zdrowe posiłki przygotowane z produktów rosnących na farmie Fundacji.

W 1995 roku  Fundacja przeniosła swoją siedzibę na południe Polski, do miejscowości Wysoka gmina Jordanów.  Tam założyła i nadal rozwija ekologiczne gospodarstwo Homa oraz jako projekt – Ekowioskę z międzynarodową eko-społecznością. 

To miejsce jest największym i najbardziej praktycznym przykładem na możliwość prowadzenia ekologicznego rolnictwa w bardzo trudnych warunkach. Dzięki dobroczynnemu działaniu starożytnej wiedzy o Terapii Homa,  na bardzo zakwaszonej gliniastej ziemi, 5 i 6 klasy, pH poniżej 4,4 ( potwierdzone testami) udało się przekształcić ją w urodzajną glebę oraz założyć zdrowe ogrody warzywne, przynoszące każdego roku obfite plony. 

W 2003 roku te same testy wykazały zdrową jakość gleby po zastosowaniu naturalnych technik rolnictwa ekologicznego w połączeniu z Rolnictwem Homa.

Fundacja stworzyła na obszarze 3 hektarów pokazowe Gospodarstwo Ekologiczne Homa, na którym corocznie pracują wolontariusze z kraju i z zagranicy.

Od 2006 roku posiada ono certyfikat gospodarstwa ekologicznego nr: PL-EKO -07-04331 przyznany przez renomowaną jednostkę certyfikującą „Agrobiotest” z Warszawy, działającą pod auspicjami Ministerstwa Rolnictwa RP.  Od tego czasu Fundacja jest corocznie kontrolowana i otrzymuje certyfikat zgodności w produkcji ekologicznej. 

Przez lata Fundacja rozwijała kontakty, partnerstwa i przyjaźnie z lokalną społecznością, szkołami, ośrodkami terapii alternatywnej, ośrodkami kultury i sztuki, przedsiębiorcami oraz innymi organizacjami pozarządowymi. 

Fundacja współpracuje z lokalnymi ośrodkami działającymi na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości, takimi jak:

  • TOZCH  Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie 
  • FRRR– Fundacja Rozwoju Regionu Rabka,
  • MILA – Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych w Krakowie

oraz NGO  jak:

  • Fundacja Głos Serca – Organizacja Wspierania Kobiet w Krakowie.
  • ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi.
  • Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska – Szkoła Waldorfska w Bielsku Białej,
  • Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia we Wrocławiu,

 

Wokół Fundacji utworzyła się coraz liczniejsza społeczność podobnie myślących ludzi i sympatyków, która stale się rozrasta. Obecnie liczy 8 domostw, zamieszkałych przez 13 osób i 3 dzieci. Wszyscy mieszkańcy oddani są pracy na rzecz uzdrawiania środowiska naturalnego. Gospodarstwie zamieszkują również liczne zwierzęta: krowy, kozy, kaczki, psy i koty.

Ekowioska
Skip to content