Fundacja Terapia Homa jest Partnerem Projektu „Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”
Ekonomizacja oferty Fundacji Terapia Homa w zakresie przeprowadzenia szkoleń i warsztatów.
Fundacja Terapia Homa wzięła udział w projekcie dofinansowanym ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu: „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” – edycja II.

Projekt był realizowany w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakładał wprowadzenie i przetestowanie nowej oferty warsztatów w zakresie edukacji ekologicznej połączonej z hortiterapią i rekreacją w celu ekonomizacji działań i nawiązania współpracy z innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci. Fundacja otrzymała środki na zakup namiotu sferycznego tzw. ogrodowej kopuły geodezyjnej oraz na wyposażenie ogrodu zabaw.

W ramach przedsięwzięcia Fundacja poprowadziła zajęcia edukacyjne : “TAJEMNICE OGRODU” – Warsztat ogrodnictwa z elementami hortiterapii dla dzieci w wieku 7-12 lat.

Zajęcia odbyły się 1 czerwca 2021 roku na świeżym powietrzu, w ogrodzie i na placu zabaw, na terenie Fundacji. Uczestniczyły w nich dzieci ze Szkoły Waldorfskiej w Bielsku – Białej , która jest Partnerem projektu. 

Skip to content